Hyppää sisältöön
Yhteinen oikeusministeriö -hanke

Hanke kesti vuoden 2017 ajan. Tunnusomaista hankkeelle oli, ettei sitä käynnistettäessä ollut suunnitelmaa toteutettavista toimenpiteistä tai konkreettista projektisuunnitelmaa välitavoitteineen. Hankkeen pohjana toimivat tuoreen kansliapäällikön kolme pointtia, jotka määrittelivät tavoitetilan. Hankkeen..

Rohkeasti muutokseen – ROMU

Pohjois-Savon käräjäoikeudella on kansliat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Valtakunnallisen käräjäoikeusverkostouudistuksen myötä Iisalmen ja Varkauden kansliat lakkaavat 1.1.2019 ja niiden henkilöstö siirtyy Kuopioon sitten, kun Kuopion kanslian toimitilahanke on toteutettu. Tämän..

Toiminta- ja johtamiskulttuurin muutoshanke

Hankkeen käynnistyessä käräjäoikeudessa oli alkanut tai alkamassa merkittäviä toiminnan tehostamiseen ja digitalisaatioon liittyviä hankkeita, joilla todennäköisesti tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia työn tekemisen tapoihin sekä koko johtamis- ja toimintakulttuuriin. Hankkeen tavoitteena..

Rise Jyväskylä kampus – yhteisten käytänteiden luominen

Taustalla on Rise:n kampushanke, jossa rakennettiin uudisrakennus Jyväskylään. Kampus yhdistää nykyiset Laukaan vankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston toiminnot. Jatkohanketta ennen toteutettiin Yhteiset käytänteet -hanke vuosina 2016 – 2017. Jatkohankkeessa tavoitteena oli ..