Hyppää sisältöön
Kohti valmentavaa ihmisten johtamista -kehittämishanke

Kohti valmentavaa ihmisten johtamista- kehittämishankkeen tavoitteena oli selkiyttää esimisroolia, tuottaa esimiehille tukea ja työkaluja esimiestyöhön, luoda yhteistä käsitystä hyvän johtamisen tasosta ja käytännöistä sekä luoda esimiehille mahdollisuus yhteiselle pohdinnalle ja..

Hallinnollisen henkilöstön uudistuva työ -hanke

Hankkeen tavoitteena on jakaa olemassa olevaa osaamista, lisätä hallinnollisen henkilöstön työn arvostusta sekä parantaa osallistujien muutoskyvykkyyttä sekä itseohjautuvuutta ja sisäistä motivaatiota.

Ryhtiä esimiestyöhön

Syksyllä 2015 toteutetun Henkilöstöbarometrin mukaan esimiestyön kehittäminen oli tarpeen. HB raportin mukaan tyytyväisyys esimiestyöhön oli heikentynyt esim. esimiehen tuen ja työnteon edellytysten luomisen, töiden yleisen organisoinnin osalta. Kehittämishankkeessa pyrittiin edistämään alipäällystön..

Osaamisen kehittäminen työssä oppien

Hankkeen taustalla oli useita toimintaympäristön muutostekijöitä, joiden takia oli tarve löytää vaihtoehtoisia käytäntöjä osaamisen kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen löytämiseksi. Hanke jakautui: •kaikkia kuutta aluehallintovirastoa koskeva mentorointiohjelmakokeilu •valtakunnallisesti toimivalla aluehallintovirastojen hallinto-..