Hyppää sisältöön
Työyhteisöjen ristiriidat haltuun – hyvässä työyhteisössä tuottavuus paranee

Fuusion jälkeen työyhteisöjen hyvinvointi on virastossamme jäänyt uuden viraston rakentamisen ja kokonaiskehittämisen jalkoihin ja vuoden 2017 syksyn aikana on tullut esiin useampia työyhteisöjä joissa on pahoja ristiriitatilanteita, jotka vaikuttavat henkilöstön..

Työsuojeluverkoston sparraus organisaation tukemiseksi muutosvaiheessa

Tämä on jatkoa jo toteutetulle muustosvalmennukselle, jossa käynnistimme eteläisen alueen työsuojelutoimijoiden verkostoitumisen. Saavutettu hyötyjä: työsuojelutoimijat oppivat toisiltaan, työsuojeluosaaminen on lisääntynyt, yhteidenpito on helpottunut ja parantunut, ja tätä kautta tieto liikkuu..

Työterveysyhteistyön ja työkykyjohtamisen kehittämishanke

Hätäkeskuslaitoksessa on meneillään mittava rakenneuudistus. Rakenneuudistuksessa entisestä 15 hätäkeskuksesta luovutaan ja uuden tietojärjestelmän avulla kuudella paikkakunnalla toimiva Hätäkeskuslaitos muodostaa yhden virtuaalisen hätäkeskuksen. Hankkeen tavoitteena on sairauspoissaolojen väheneminen ja lisäksi saadaan..

Työnohjaus

Edunvalvonta muodostaa oman toimintonsa 1.10.2016 alkaen osana uutta oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Työnohajuksessa on mahdollista käsitellä työyhteisötaitoja, jotka korostuvat toimiston itsenäisen roolin myötä. Keväällä 2016 toteutetussa työpaikkaselvityksessä todettiin henkilöstön jaksamisongelmia ja..