Hyppää sisältöön
Kansliaorganisaation kehittämishanke

Hallinto-oikeus toimii jakautuneena seitsemään lainkäytön osastoon. Esivalmistelu sekä jälkityöt osastoilla perustuvat tällä hetkellä vuonna 2011 suunniteltuun ja vuonna 2012 toimeenpantuun kahden osaston väliseen osastotoimistorakenteeseen. Seitsemännen osaston eli ns. turvapaikkaosaston esivalmistelutyö..

Yhdessä!

Hanke liittyi Etelä-Savon käräjäoikeuden Savonlinnan kanslian toiminnan lakkauttamiseen liittyvään muutokseen sekä jatkuvasti digitalisoituvaan työyhteisöön. Yhdessä! -hanke oli aloitettu jo 1.1.2018 ja hanketta oli jatkettu vuodelle 2019 lokakuun loppuun saakka. Hankkeen..

Organisaatio muuttuu – johtoryhmät muutoksen edistäjinä

Syyttäjälaitoksen toimintaa ja organisaatiota uudistettiin 2019 siten, että vanhan keskusviraston 10 + 1 syyttäjänviraston tilalle tuli 1.10.2019 yksi yhtenäinen Syyttäjälaitos. Uuden organisaation yksiköt mukautettiin uutta laitosta vastaavaksi. Muutos kosketti erityisesti..

Korkeakoulu- ja tiedepollitiikan osaston työhyvinvoinnin ja organisoinnin kehittäminen

Johtamista ja johtoryhmän toimintaa kehitetään ja työt organisoidaan tehokkaammin toimintayksiköiden (STO, KÄR ja TIR) kesken. Perehdytään ulkoisen asiantuntijan avulla johtoryhmän työn kehittämiseen ja osaston toiminnan organisoimisen erilaisiin vaihtoehtoihin. Mahdollisesta siiloutumisesta..