Hyppää sisältöön
Yhtenäinen ja tehokas henkilöstöhallinto

HR:n rooli tulee muuttumaan valtio- ja virastotasolla lähitulevaisuudessa (mm. Valtiokonttorin Yhteinen sävel -selvitys), minkä vuoksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstöyksikköön kohdistui merkittäviä muutoksia. Muutosten myötä tarvittiin uudenlaista osaamista, palveluasennetta, joustavuutta ja yhteistyötä…

Hyvinvointia henkilöstölle muutostilanteessa ja paremmassa tulevaisuudessa

Työilmapiirikartoituksen, vuoden 2015 VMBaron sekä Risen laatukyselyn 2017 mukaan työyhteisön ilmapiiri koettiin heikoksi ja siihen toivottiin parannusta. Vankila on ollut muutostilanteessa vuodesta 2010 ja sisäilmaongelmien myötä laitoksen toimintaa on supistettu..

Uusi toimintakonsepti

Hankkeen taustana on oikeusavun organisaatiouudistus, minkä johdosta Tampereella toimineet oikeusaputoimistot yhdistettiin henkilömäärältään suureksi Pirkanmaan oikeusaputoimistoksi. Tampereen toimipaikat muuttivat monitilaympäristöön ja yhteen elokuussa 2018. Digitalisaatio vaatii ja toisaalta mahdollistaa työmenetelmien ja ..

Hallitse työtäsi – ettei työ hallitse sinua

Hankkeen tavoittena on, että uudet työntekijät, erityisesti nuoret esittelijät, sitoutuvat hovioikeudessa työskentelyyn ja pystyvät hallitsemaan henkistä työkuormitustaan paremmin. Hankkeen avulla on mahdollista muuttaa olemassaolevaa työkulttuuria avoimemmaksi ja se näkyy myös..