Hyppää sisältöön
Avoimesti eteenpäin -avoin toimintakulttuuri työhyvinvoinnin tukena organisaatiomuutoksessa

Hankeen taustalla on hallituksen linjaus maakuntien perustamisesta vuoden 2020 alusta alkaen jolloin nykyiset virastot lakkautetaan. Maakuntauudistus tulee jatkoksi useita vuosia jatkuneille, koko virastokenttää koskeneille organisaatiouudistuksille. Hankkeen avulla pyrittiin turvaamaan palveluiden..

Yritysverotusyksikön organisaation ja johtamisjärjestelmän kehittämishanke (YVETA 2018)

Verohallinnossa toteutettiin vuonna 2017 organisaatiomuutos, jossa yritysverotoimistot ja verotarkastusyksiköt yhdistyivät alueellisiksi yritysverokeskuksiksi. Vuoden 2018 alusta aloitti viisi uutta yritysverokeskusta. Konserniverokeskus on toiminut valtakunnallisena jo vuodesta 1998 lähtien. Organisaatiomuutos mahdollistaa sen,..

Esimiehisyys Valterissa

Valteri on syntynyt kuuden valtion erityisoppilaitoksen yhdistymisestä ja aloittanut toimintansa 1.8.2015. Valterissa eletään tällä hetkellä vahvasti kuuden oppilaitoksen toiminnallisen ja kulttuurisen yhdistyminen aikaa. Tavoitteena on aikaansaada korkeatasoinen, kansallisesti ja kansainvälisesti..

Valtion koulukotien johtamisvalmennus

Valtion koulukotien johtamisvalmennuksen tavoitteena oli kehittää asiakastarpeista lähtevää toiminnan johtamista niin, että saavutetaan sekä asiakashyötyjä, edistetään koulukotien yhtenäisyyttä ja kehitetään prosesseja sekä parannetaan henkilöstön  työhyvinvointia. Hankkeen aikana toteutettiin viisi yhteiskehittämispäivää..