Hyppää sisältöön
Muutokset uudessa käräjäoikeudessa

Käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen vuoksi aiemmat Hyvinkään, Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeudet ovat yhdistyneet 1.1.2019 uudeksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudeksi. Tämän seurauksena henkilöstöä siirtyy uusiin toimipaikkoihin ja käräjäoikeuden johtamisjärjestelmä, organisaatio ja työprosessit on suunniteltava..

Yhdessä enemmän

Tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi on syytä yhdistää sekä valtakunnallisesti että paikallisesti  työssuojeluvaltuutettujen ja Kaiku-kehittäjäverkoston jäsenten  tekeminen ja oppiminen työhyvinvointitehtävissä siltä osin kuin mahdollista. Hankkeen tavoitteena oli tukea asiakasorgansiaatioiden eli verotuksen..

Työsuojeluverkoston sparraus organisaation tukemiseksi muutosvaiheessa

Tämä on jatkoa jo toteutetulle muustosvalmennukselle, jossa käynnistimme eteläisen alueen työsuojelutoimijoiden verkostoitumisen. Saavutettu hyötyjä: työsuojelutoimijat oppivat toisiltaan, työsuojeluosaaminen on lisääntynyt, yhteidenpito on helpottunut ja parantunut, ja tätä kautta tieto liikkuu..

Ruokaviraston Kaiku-hanke

Elintarvikevirasto Evira, Maaseutuvirasto (Mavi) ja osia Maanmittauslaitoksen Tietotekniikan palvelukeskuksesta (Mitpa) yhdistetään 1.1.2019 uudeksi Ruokavirastoksi. Ruokavirasto toimii usealla eri toimipaikalla (monipaikkaisuus). Kaiku-hankkeen tavoitteena on fasilitoida ja luotsata tulevan Ruokaviraston henkilöstöä sekä..