Hyppää sisältöön
Mindfullness ja myötätunto työkaluiksi kuormittaviin tilanteisiin

Ulkoasiainhallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettu tavoite on työhyvinvointiajattelu ja -välineiden käyttö osana osastojen ja edustustojen normaalia toimintaa. Hankkeilla pyrimme antamaan henkilöstölle työkaluja, joita he voivat hyödyntää hankkeen jälkeen koko työuransa..

Toistemme inspiroinnista onnistumisen spiraaliin

Positiivisen ajattelun kautta onnistumisen spiraaliin -hanke korostaa tietoisen, positiivisen ajattelun merkitystä voimavarojen lisääjänä niin tehtävämuutosten kuin organisaatiomuutostenkin aikana. Korostamalla niitä asioita, jotka organisaatiossa jo nyt on hyvin, huomataan nopeasti, ettei..

Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Varsinais-Suomen verotoimistossa toteutettiin kaksi Mindfulness uni- ja stressinhallintaryhmää sekä kaksi ravinto- ja liikuntaryhmää. Ryhmätoiminnan keskeisenä tavoitteena oli tukea henkilöstöä oman terveytensä huolehtimisessa. Kummankin ryhmän aihealueen osalta kartoitettiin osallistujien henkilökohtainen tilanne..

Työkyvyn ja jaksamisen kehittäminen voimavaralähtöisesti

Valmennusohjelma työssäjaksamisen kanssa haasteita kokeville työntekijöille, tarkoituksena kehittää työssäjaksamista ja lisätä hyvinvointia. Valmennuksen tavoitteena oli lisätä henkilökohtaisia voimavaroja ja antaa työkaluja stressin ehkäisyyn ja hallintaan. Valmennukseen sisältyi kaikkiaan 6 lähipäivää..