Hyppää sisältöön
Työkalujen kehittäminen uusien toimintatapojen käyttöönottoon ja varhaisen tuen keskusteluihin

Hankkeessa toteutettiin esimiehen ja alaisen välistä vuorovaikutusta tukeva dialogialusta, Vatupassi. Vatupassi on uusi tapa keskustella työstä. Vatupassin avulla työntekijän on mahdollista keskustella oman työhyvinvoinnin kannalta keskeisistä asioista ja niiden välisistä..

Vahvuudet käyttöön – menetelmätyöpaja kehittäjille ja esimiehille

Vahvuuksille rakentava kehittäminen ja johtaminen on tuloksellinen työnteon ja työhyvinvoinnin ydintä. Vahvuudet käyttöön -työpajassa tarjotaan 12 valtionhallinnon kehittäjälle tai esimiehelle mahdollisuus kokeilla Taitogalleria pop-up galleria-menetelmää ja saada inspiraatiota omaan työhönsä..

Esimies työkyvyn johtajana: jatkuvan kehittämisen malli

Poliisin hallintorakenneuudistuksen kolmas vaihe astui voimaan vuoden 2014 alusta, jolloin Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitos yhdistyivät Sisä-Suomen poliisilaitokseksi. Keskisuuren- ja suuren poliisilaitoksen fuusion myötä poliisilaitoksen kokonaishenkilöstömäärä, poliisiopiskelijat mukaan lukien, kasvoi yli..

Puolustusvoimien sosiaalikuraattorityön toimintatapamalli

Sosiaalikuraattoritoiminta aloitettiin Puolustusvoimissa laajemmin vasta 1990-luvulla.Vähitellen tarve yhtenäisemmälle toimintatapamallille ja toiminnan ohjeistukselle sekä dokumentoinnille on noussut käytännön tarpeista. Yhtenäistä toimintatapamallia ei ole ollut.Tarve luoda toimintatapamalli oli suuri. Joukko-osastoissa sosiaalikuraattorit ovat..