Hyppää sisältöön
Verkostoista voimaa: tuomioistuinten ICT-yhdyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen ja osaamisen yhteiskehittäminen

Digitalisaatioon valmistautuminen ja tuomioistuinten toiminnan muutoksen tukeminen on merkittävin oikeuslaitoksen muutosjohtamishanke tulevien vuosien aikana. Käynnissä on kaksi mittavaa toiminnan muutosta, sähköistä työskentelyä ja digitalistoitumisosaamista edellyttävää hanketta AIPA- ja HAIPA -hanke…

Yhdessä kohti 2020-lukua

Käräjäoikeus on kokenut vuonna 2010 verkostouudistuksen, joka on kokonaisuudessaan pantu täytäntöön vasta vuodenvaihteessa 2015-2016 ja siirrytty toimimaan pelkästään Hämeenlinnan kansliassa. Vuoden 2019 alusta voimaan tulee seuraava käräjäoikeusverkostouudistus, joka vaikuttaa tuomiopiirin..

Yhdessä enemmän

Tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi on syytä yhdistää sekä valtakunnallisesti että paikallisesti  työssuojeluvaltuutettujen ja Kaiku-kehittäjäverkoston jäsenten  tekeminen ja oppiminen työhyvinvointitehtävissä siltä osin kuin mahdollista. Hankkeen tavoitteena oli tukea asiakasorgansiaatioiden eli verotuksen..

Strategisen henkilöstösuunnittelun kehittäminen

Oikeusministeriön hallinnonalalla on keskusteltu osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun tärkeydestä ja hallinnonalalle on laadittu jonkin verran tukimateriaalia henkilöstösuunnitelmien laatimiseksi. Hallinnonalan virastojen HR-resurssit ovat erittäin niukat, eikä voimavaroja henkilöstövoimavarojen johtamisen kehittämiseen juurikaan..