Hyppää sisältöön
Palautteen antaminen arjessa

Verohallinnon verotarkastusyksikkö toteutti työhyvinvointiin liittyvän Kaiku-hankeen ”Palautteen antaminen arjessa” syyskuun 2013 ja syyskuun 2014 välisenä aikana. Hankkeeseen osallistuivat Verotarkastuksen kaikki esimiehet, johto ja henkilöstö eli noin 650 henkilöä 16 paikkakunnalla…

Toimivat käytännöt ja hyvinvoiva henkilöstö Hämeen TE-toimistossa

Hämeen Ely-keskusalueen viisi TE-toimistoa yhdistyivät vuoden 2013 alusta yhdeksi TE-toimistoksi. Tässä yhteydessä toimipaikkakohtainen organisoituminen ja palvelu muuttui koko alueen kattavaksi palvelulinjoittain tuotettavaksi palveluksi. Hämeen TE-toimistossa toteutettiin henkilöstön hyvinvointia edistävä työhyvinvointihanke..

Tulevaisuuden työelämä TEM konsernin yksiköissä

TEM-konsernin Tulevaisuuden työelämä 2015 -hankkeen tavoitteena oli tunnistaa työelämän ja työssä toimimisen muutostarpeita ministeriössä ja konsernissa muutaman vuoden aikajänteellä. Tavoitteena oli konkretisoida ja tehdä tutuksi uusien tilojen ja tekniikoiden sekä..

Uuden organisaation käytänteiden luominen

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti v. 2010 yhdistää Jyväskylän näkövammaisten koulun ja Haukkarannan koulun uudeksi valtion oppilaitokseksi v.2013. Samalla OKM päätti rakentaa sille uudet toimitilat. Koulujen johtoryhmät aloittivat valmistelemaan toiminnallista ja..